Stafi

Stafi projektues i “arkonstudio “ perbehet nga inxhiniere projektues me pervoje pune shumevjecare dhe inxhiniere projektues te diplomuar per konstruktor, gje qe krijon mundesine e projektimit me rendiment dhe cilesi te larte.

ing. Dhimitraq STEFA i diplomuar inxhinier ndertimi ne vitin 1973 dhe I pajisur me licence per projektimin e godinave shumekateshe dhe licence per supervizim e kolaudim te objekteve ndertimore

ing. Selami SARACI i diplomuar inxhinier ndertimi ne vitin 1974 dhe i pajisur me licence per projektimin e godinave shumekateshe.

ark. Nasjel Çiço i diplomuar arkitekt.

ing. Ermal PALUSHI i diplomuar inxhinier konstruktor.

ing. Krenar DILA i diplomuar inxhinier konstruktor.

ing. Blerina DUSHNIKU perpunuese

ing. Faslli KAPLLANI i diplomuar inxhinier ndertimi ne vitin 1971 dhe i pajisur me licence per instalime hidrosanitare.

ing. Lediana DILA e diplomuar inxhiniere mjedisi.

ing. Rudolf GORE i diplomuar inxhinier mekanik ne vitin 1985 dhe i pajisur me licence per instralime hidrosanitare.

ing. Ndrek GJERGJI i diplomuar inxhinier elektrik ne vitin 1994 dhe i pajisur me licence per instalime elektrike.

ing. Olgert DHASKALI i diplomuar inxhinier elektrik.

ing. Deinis DYRMISHI i diplomuar inxhinier elektronik.